Disclaimer voor www.westbrand.nl

WestBrand (discipline van WestBouw B.V.) (Kamer van Koophandel: kvk 54766109), hierna te noemen WestBrand, verleent u hierbij toegang tot www.westbrand.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WestBrand behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.westbrand.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van WestBrand (discipline van WestBouw B.V.).

 

Beperkte aansprakelijkheid

WestBrand spant zich in om de inhoud van www.westbrand.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.westbrand.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WestBrand.

Voor op www.westbrand.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WestBrand nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WestBrand.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WestBrand, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.