controleur

De brandveiligheid van het object moet steekproefsgewijs gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij

Naast de applicateur en leverancier kan WestBrand een compleet pakket aanbieden. De brandveiligheid van het object moet steekproefsgewijs gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij. Dit om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen voor de gebruikers.

Door de juiste controle uit te voeren wordt in geval van calamiteiten de aansprakelijkheden uitgesloten door de gebruiker. In de huidige wetgeving is de gebruiker verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het object. WestBrand kan voor u, in samenwerking met ketenpartners (applicateur en leverancier), een compleet brandveiligheid pakket aanbieden. WestBrand heeft goede relaties en samenwerkingen met onafhankelijke en regio gebonden controleurs.

Door de unieke combinatie van de diensten kan WestBrand uw object onder controle houden op brandveiligheid en de geldende wetgeving.
  • Digitaal logboek
  • Plattegrond met legenda waar applicaties zijn aangebracht
  • Periodieke keuring van applicaties
  • Offerte van reparaties door applicateur laten uitvoeren

De laatste projecten

  • 180215.WES_propertyview_WestBrand

Groot complex in Haarlem controleren en herstellen op brandveiligheid

februari 15th, 2018|0 Comments

Aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg is een groot bedrijvencomplex gevestigd, welke in beheer is bij Property View. Het totale bedrijvencomplex bestaat uit drie complexen met […]

  • Foorlocker_Aken_website_1

Brandwerende voorzieningen winkel Footlocker Aken (Duitsland)

februari 5th, 2016|0 Comments

Project
Brandwerende voorzieningen winkel (retail) Footlocker in Aken (Duitsland)

Opdrachtgever
Kersten Retail

Uitvoering
januari 2016

Omschrijving
WestBrand heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Brandwerend afwerken van kabels en leidingen;
60 minuten brandvertragende scheidingswand.

Niet alleen in Nederland […]

  • Kinderopvang_Boris_website_1

Brandwerende voorzieningen kinderopvang Hoofddorp

augustus 21st, 2015|0 Comments

Project
Brandwerende voorzieningen kinderopvang in Hoofddorp

Opdrachtgever
Borus Kinderopvang

Uitvoering
2015

Omschrijving
WestBrand heeft in de kinderopvang de brandwerende voorzieningen aangebracht die door de brandweer worden voorgeschreven. Zo hebben we de kabels en leidingen brandwerend […]

Contact

Wilt u uw object periodiek laten controleren op de brandveiligheid?

Neem contact op met WestBrand.
Contact